Wat is OZB in Blaricum en wat moet ik erover weten?

Aan het kopen van onroerend goed, zoals een bedrijfspand zijn voor-en nadelen verbonden. Het voordeel is dat men zelf de eigenaar ervan is. Een nadeel ervan is de onroerendezaakbelasting, de OZB. Dit is een belasting die betaalt moet worden over de waarde van onroerende goederen. Het is een bedrag dat door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken.  De OZB moet betaalt worden aan de gemeente waarin het bedrijfspand is gevestigd.

Hoogte vaststellen via de WOZ waarde                                                                                                                  

De hoogte van de OZB wordt vastgesteld op basis van de totale waarde van het bedrijfspand, de WOZ-waarde in Blaricum. Dit staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De te betalen belasting is een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is een grondslag voor belastingheffing door de gemeenten, de belastingdienst en de waterschappen. Met ingang van 2009 wordt het tarief van de OZB berekend naar een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Op deze wijze ontstaat het belastingbedrag. Hieronder volgt een rekenvoorbeeld: Een woning heeft een WOZ-waarde van 247.000 euro. Het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) is in 2020 vastgesteld op 0.1099 procent. Hieruit volgt dan een OZB van 271,45 euro (247.000 x 0,1099 procent).

Twee verschillende belastingen

Tot 2006 werd er zowel een eigenarenbelasting als een gebruikersbelasting opgelegd. Dit betekende dat eigenaren van een woning ook gebruikersbelasting moesten betalen. Degene die voor de gebruikersbelasting, belastingplichtig is, is degene die de onroerende zaak gebruikt. Sinds 1 januari 2006 is de OZB alleen beperkt tot onroerende zaken die niet tot woning dienen. Voor niet-woningen, zoals bedrijfspanden geldt de gebruikersbelasting dus nog wel.

Verhuizen naar Blaricum

Wanneer men na 1 januari verhuist is, dan heeft dit geen invloed op de OZB. De eigenaar of gebruiker van het pand is nog belastingplichtig en moet belasting betalen. Dit is wettelijk geregeld en geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Meestal wordt de eigenarenbelasting bij een verkoop door de notaris verrekend tussen koper en verkoper. De verkopende partij moet dan de OZB aan de gemeente betalen. Dit is overigens geen recht, maar een veel voorkomend gebruik

Belang van OZB                                                                                                                       

Alle Nederlandse gemeenten heffen de OZB. Het beslaat ongeveer acht procent van de totale gemeentelijke inkomsten per jaar. De gemeente Blaricum is vrij in het vaststellen van het OZB-tarief.

Tijdstipbelasting                                                                                                                         De OZB is een ‘tijdstipbelasting’. Dit betekend dat uitsluitend de toestand per 1 januari van dat jaar bepalend is. Iedere wijziging nadien is niet meer van invloed op de hoogte van de heffing. Bij de gemeente Blaricum is meer informatie op te vragen over de procedures en kunt u direct bezwaar indienen voor het verlagen van de WOZ-waarde.